Latvijas Mēstuļotāju Melnais Saraksts
en|ru

Kā un kas var kļūt par projekta dalībnieku

Projektā jau ir iesaistījušies Inbox.lv un SigmaNet. Lai varētu pilnvērtīgi izmantot visas projekta sniegtās priekšrocības, Jums ir jāpiesakās dalībai. Latvijas MMS lietošana un dalība ir bez maksas. Par projekta dalībnieku var kļūt organizācija, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  1. organizācija ir Latvijas interneta un/vai e-pasta pakalpojumu sniedzējs vai tai ir izdalīta sava autonomā sistēma;
  2. vismaz divi Latvijas MMS esošie dalībnieki atbalsta organizācijas pievienošanos projektam un nevienam no pārējiem dalībniekiem nav būtisku un pamatotu iebildumu pret organizācijas dalību projektā.
Lai kļūtu par dalībnieku: Latvijas MMS dalībnieki paši ir atbildīgi par savu personas datu apstrādes sistēmu reģistrāciju Datu Valsts inspekcijā.