Black List of Latvian Spammers
lv|ru

Iesniegums Datu Valsts inspekcijai

Jums ir tiesības vērsties Datu Valsts inspekcijā ar lūgumu izvērtēt konkrētā komersanta darbību likumību. Šī forma veidota ar mērķi palīdzēt Jums sagatavot iesnieguma tekstu, kas Jums jāizdrukā un jāiesniedz DVI. Lūdzu ievērojiet, ka saskaņā ar likumu DVI ir pienākums veikt pārbaudi, ja uzrādāt vismaz 10 nepieprasītus komerciālus paziņojumus, ko esat saņēmuši no viena pakalpojuma sniedzēja gada laikā. Saņemto komerciālo paziņojumu izdrukas jāpievieno iesniegumam.

Lūdzam aizpildīt zemāk redzamos laukus. Iesnieguma noformēšanā iegūtie personu dati netiek saglabāti un tiek izmantoti tikai iesnieguma teksta ģenerēšanas procesā.Vārds, uzvārds*
Personas kods*
Deklarētā dzīvesvietas adrese*
Dzimums*
(tikai iesnieguma teksta ģenerēšanai)
 
Pirmās mēstules saņemšanas datums
(formā dd.mm.gggg)
Pēdējā mēstules saņemšanas datums
(formā dd.mm.gggg)
Nosūtītāja nosaukums*
Citi nosūtītāju identificējoši dati, ja tādi ir
Saņemto komerciālo paziņojumu skaits*
Vai esat lietotājs visām e-pasta adresēm, uz kurām saņemti komerciālie paziņojumi?
 
Lūdzu atzīmējiet, ja: 
Norādiet pievienoto neatļauto komerciālo paziņojumu izdruku lapu skaitu*
Iesnieguma rakstīšanas vieta*
 
Drošības kods:*

Pārģenerēt kodu...

Izveidotais PDF dokuments ir jāizdrukā, jāpievieno izdrukātie neatļautie komerciālie paziņojumi un jānogādā Datu valsts inspekcijā.